Edunvalvonta

Yhdistyksen tehtävänä on ajaa Kangasalan Asemaseudun asukkaiden etuja sekä parantaa alueemme asuinviihtyvyyttä. Yhdistys järjestää myös pienimuotoista toimintaa alueen asukkaille.

Seuraamme alueen viihtyvyyteen vaikuttavia asioita. Lamminrahkan alueen rakentaminen ja nykyisten asuinalueiden laajentaminen ja täydennysrakentaminen muokkaavat merkittävästi asuinympäristöämme. Pyrimme vaikuttamaan alueen kaavoitukseen Asemaseudun näkökulmasta. Asukasmäärien lisäys tuonee lisää käyttäjiä Halimajärven uimarannalle. Järven säilyminen virkistyskäyttöön soveltuvana pitää turvata. Lentolan karting- radan meluhaitta ei edelleenkään ole hallinnassa.

Pyrimme vaikuttamaan alueen liikennejärjestelyjen kehitykseen. Tällaisia ovat uusi tieyhteys Ruutanaan, tieyhteys junaradan alikulusta Vatialantielle sekä tieyhteys Lamminrahkan kautta Tampereelle. Julkisen liikenteen osalta pyrimme pitämään esillä alueella olevan tarpeen kattavaan bussiyhteyteen myös viikonloppuisin ja ilta-aikaan. Yhteyksien tulee toimia niin Suoraman, Lentolan kuin kuntakeskuksen ja Tampereenkin suuntaan. Pyrimme myös pitämään keskusteluissa yllä mahdollisen paikallisjunaliikenteen järjestämistä.

Yhdistyksen hallitus käsittelee kaikki merkittävät aluettamme koskevat kaavoitusasiat ja antaa niistä tarvittaessa lausuntonsa. Nähtävänä olevista suunnitelmista pyrimme informoimaan jäsenistöämme ja kuulemaan jäsenistön kantaa lausuntoa antaessamme.